Chính sách hoàn tiền online

Chúng tôi sẽ thực hiện việc đổi/ trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp đáp ứng đủ theo Chính sách đổi trả

Chi phí chuyển đối, hoàn trả sản phẩm

  • Trong trường hợp lỗi từ phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển đổi trả.
  • Trong trường hợp do nhu cầu cá nhân, khách hàng muốn đổi sản phẩm khác: khách hàng chịu hoàn toàn chi phí trả hàng và giao sản phẩm mới.

Điều kiện hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách hàng trong 3 trường hợp:

  • Hoàn tiền khi đặt hàng thành công nhưng chưa nhận sản phẩm

Trường hợp này xảy ra khi chúng tôi hết sản phẩm khách muốn đặt nhưng chưa cập nhật kịp thời trên website hoặc khách hàng đặt nhầm.

  • Hoàn tiền khi khách hàng nhận được sản phẩm nhưng sản phẩm lỗi từ phía chúng tôi
  • Hoàn tiền khi khách hàng không muốn nhận sản phẩm do nhu cầu cá nhân thay đổi. Chúng tôi sẽ trừ chi phí vận chuyển trực tiếp vào tiền chuyển hoàn của khách hàng.

Quy trình chuyển hoàn hàng

  1. Gọi điện về số hotline: 0334068175
  2. Đóng gói hàng hóa (sản phẩm còn nguyên vẹn (chưa xé tem mác) + hóa đơn)
  3. Chuyển về trực tiếp địa chỉ cửa hàng đã đặt mua online: Trên bưu kiện ghi rõ họ tên, địa chỉ, sdt khách hàng và nội dung yêu cầu trả hàng.